Norisināsies erudīcijas spēle “Zini, mini, uzzini!”

Litenes Tautas nams sadarbībā ar Gulbenes bibliotēku 07.12. plkst. 17:30 organizē erudīcijas spēli “Zini, mini, uzzini” par tēmu – Gulbenes novads. Nepieciešama obligāta pieteikšanās, jo vietu skaits ir ierobežots.

Tēma: Galerijas

Decembrī norisināsies nolietoto elektropreču savākšanas akcija

Gulbenes novada pašvaldība sadarbībā ar SIA “Pilsētvides serviss” rīko kārtējo nolietoto un nederīgo elektropreču savākšanas akciju.
Nevajadzīgās elektropreces novietojamas laukumā starp katlu māju un Litenes sporta zāli (attiecīgajā vietā ir novietota norāde).
Akcija norisināsies no 01.12.-31.12.
Elektropreču novietošana iepriekš nav jāpiesaka, to var darīt jebkurā sev ērtā laikā.
Ja tomēr rodas kādi jautājumi, aicinām zvanīt ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzinim pa  tālr. 28623081.

Tēma: Galerijas

Zemessardzes 25. kaujas atbalsta bataljons aicina profesionālajā dienestā

Sāc profesionālo dienestu jaunākajā Nacionālo bruņoto spēku vienībā – Zemessardzes 25. kaujas atbalsta bataljonā!
Iespējas:
– Dienests Vidzemē – Gulbenes novada Stāmerienā, Valmierā vai Alūksnes novadā;
– Atlīdzība sākot no 900 EUR pēc nodokļu nomaksas;
– Stabila karjeras izaugsme, bezmaksas apmācība specialitātē;
– Plašas sociālās garantijas.
Par karavīru vari kļūt, ja esi:
– Latvijas pilsonis;
– vecumā no 18 līdz 40 gadiem;
– vismaz ar pamatizglītību;
– Tev ir valsts valodas prasme.

Pievienojies Zemessardzes 25. kaujas atbalsta bataljonam – kļūsti karavīrs!

Vairāk informācijas, zvanot uz tālruņa numuru 27792455, rakstot uz e-pastu 25bn@mil.lv vai Zemessardzes 25. kaujas atbalsta bataljona štābā, Gulbenes novada Stāmerienā, Stāmerienas pamatskolā.

Tēma: Galerijas

Aicinām izmantot Litenes pagasta sporta infrastruktūru

Informējam, ka Litenes sporta zāle un galda spēles Litenes muižas telpās ir pieejamas visiem interesentiem, kuri var uzrādīt:
* sadarbspējīgu vakcinācijas pret COVID-19 sertifikātu;
* vai COVID-19 pārslimošanas sertifikātu.
Papildus informējam, ka remonta dēļ sporta zāles dušas un tualetes telpas šobrīd ir slēgtas.
Galda spēles pieejamas darbdienu vakaros no plkst. 18:00 līdz 21:00. Gan sporta zāles, gan galda spēļu telpu izmantošanai nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās pie sporta organizatora pa tālruni 26532267.

Tēma: Galerijas

Gaidot Ziemassvētkus, aicinām izgaismot ēku fasādes un to apkārtni

Gaidot gada gaidītākos svētkus, Litenes pagasta pārvalde un tautas nams aicina vienoties kopīgā svētku noformējumā, izvēloties tēmu – gaisma.
Godinot gaismu, Litenes tautas namā top īpaša svētku noformējuma izstāde. Ikviens, kuram mājās ir kāds lukturītis vai laterna, kas nav nepieciešama mājas izrotāšanai, ir aicināts to atnest uz tautas namu īpašai gaismas izstādei.

Tēma: Galerijas

Pasniegti Litenes pagasta pārvaldes pateicības raksti

Valsts svētku laiks ik gadu ir tas brīdis, kurā atskatāmies uz paveikto un sakām īpašu “Paldies” par labajiem darbiem, kas paveikti gada ietvaros.
Ņemot vērā ārkārtējo situāciju, pagājušajā gadā svinīgu svētku pasākumu organizēt nevarējām, tomēr visus “Paldies” vārdus krājām Pateicību vācelītē, kuru šogad ar prieku papildinājām.
Citādāk kā ierasts, tomēr vakar vērām Pateicību vācelīti vaļā un sarīkojam nelielu kopā būšanas un svētku brīdim katram no izvirzītajiem nominantiem.
Mēs ar Jums lepojamies, mīļie! Paldies par to, ka mums esat un darāt patiesi vērtīgus darbus. Atkal un atkal varam apgalvot, ka tikai kopā mēs esam spēks! Paldies Jums!

Tēma: Galerijas, Pasākumi, Pateicības

Litenes pagasta pārvalde un Tautas nams saņem Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes Pateicības rakstu

2021. gada 16. novembrī Litenes pagasta pārvalde un Litenes Tautas nams saņēma Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes komandiera pulkveža Gunāra Kauliņa Pateicības rakstu par atbalstu militāro mācību “Namejs 2021” veiksmīgā norisē.
Kā jau iepriekš vēstījām, Zemessardzes mācību “Namejs 2021” ietvaros Medicīnas rotas speciālisti Litenes tautas namā izvērsa mobilos cietušo aprūpes centru, kurā trenēja cietušo stabilizāciju.
Prieks saņemt atzinīgus vārdus un ceram uz turpmāku sadarbību!

Tēma: Galerijas, Notikumi, Pateicības

Sveicam Latvijas valsts proklamēšanas 103. gadadienā!

Mēs varam būt lepni par mūsu stiprajām ģimenēm, par radošiem un uzņēmīgiem cilvēkiem un iekoptām dzimtajām sētām. Tieši šāda ir mūsu Latvija.
Sagaidot mūsu valsts 103. dzimšanas dienu, novēlam, lai pieredzētās grūtības ir virzītājspēks, kas liek sasniegt jaunas virsotnes gan latvju tautai, gan Latvijas valstij!

Tēma: Galerijas

Ar Gulbenes novada Atzinības rakstu apbalvota Jautrīte Liniņa

Valsts svētku nedēļā Gulbenes novada pašvaldības priekšsēdētājs Andis Caunītis pasniedza Gulbenes novada Atzinības rakstu Jautrītei Liniņai pateicībā par ieguldījumu projektu realizēšanā Litenes pagasta iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanai un aktīvu darbību Litenes pagasta biedrībā “Ceriņzieds”.

Jautrīte Liniņa kopš 2014. gada strādā Gulbenes novada sociālajā dienestā par sociālo darbinieku. To, ka šis darbs ir Jautrītes aicinājums, var apliecināt ikviens Sociālā dienesta klients un kolēģis. Papildus tiešo darba pienākumu veikšanai, Jautrīte aktīvi iesaistās Litenes pagasta sabiedriskajā dzīvē. Īpašs paldies Jautrītei par divu projektu realizāciju biedrības “Sateka” organizētajos mazo projektu konkursos. 2019. gadā, pateicoties Jautrītes iniciatīvai, tika īstenots projekts par āra tenisa laukuma ierīkošanu Litenes stadionā, savukārt 2020. gadā tika īstenots projekts “Ei, Fellis”, kā rezultātā vides objekts – riteņu tornis ieguva papildus identitāti – četrus apgaismotus riteņbraucējus.
Pateicoties Jautrītes uzņēmībai pieteikuma sagatavošanā sabiedrības līdzdalības budžetēšanas projektu konkursa ietvaros, šobrīd var tikt īstenota iedzīvotāju iniciatīva par Litenes pagasta centra pieturas rekonstrukciju.
Papildus iepriekš minētajam, Jautrīte atrod laiku arī kultūras dzīves bagātināšanai – aktīvi darbojas ne tikai Litenes Tautas nama amatierteātrī “Nebēdnieki”, bet arī attīsta Litenes pagasta biedrību “Ceriņzieds”. Pateicoties Jautrītes iniciatīvai un interesei par latviskās dzīvesziņas saglabāšanu, biedrības “Ceriņzieds” pūrā ir sagādātas 5 stelles, kurās vietējās iedzīvotājas auž Litenes jostas, linu dvielīšus un citas skaistas lietas. Jautrīte biedrībai ir piesaistījusi aušanas pasniedzēju A.Auzāni, kuras vadībā nodibināts jauns aušanas pulciņš – “Liepceliņš”

No sirds lepojamies un novēlam tikpat darbīgu, aizraujošu un rezultatīvu darbošanos Litenē arī nākotnē!

Tēma: Iedzīvotāji, Notikumi, Pateicības

Aicinām pieminēt Latvijas brīvības cīnītājus

“Kad es savas dzimtas zemes
Iedomājos dien’ vai nakti,
Augšup kūso mana dvēsle.”
Rainis “Daugava”
Šovakar aicinām būt kopā — pāri laikiem un nebūšanām, pāri ikdienas steigai un raizēm ar gaišām domām pieminēt mūsu brīvības izcīnītājus, mūsu Lāčplēšus.
Šovakar gaismu iededzam arī Litenē dzimušajiem Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem Oto Lapiņam (dz. 1902. gadā) un Aleksim Žagaram (dz. 1893. gadā).
Pieminam arī Lāčplēša Kara ordeņa kavalierus Jūliju Zīli (dz. 1888. gadā), bijis skolotājs Litenē, izrādījis drosmi kaujā pie Sileniekiem un
Miķeli Karpiniču (dz. 1893. gadā), bijis policijas kaŗtībnieks Galgauskā un Litenē.

 

Tēma: Galerijas