Brīva vakance!

Tēma: Galerijas

26.05. atpūtas pasākums ”Vasara sākas Litenē”

Tēma: Galerijas

Aicina pieteikties uz vakanto sporta pasākuma organizatora (e) vakanci

Tēma: Galerijas

Sapulce par ūdens tarifiem

Tēma: Galerijas

12.05. Antoņinas Loginas dzejas krājuma atvēršanas svētki

Tēma: Galerijas

19.05. deju kolektīvu jubilejas koncerts

Tēma: Galerijas

14.05.2018. Ideju darbnīca

Tēma: Galerijas

28.04.2018. Lielā talka

Tēma: Galerijas

12.04. ”Kafija ar politiķiem”

Aicinām pieteikties uz pasākumu ”Kafija ar politiķiem” visus, kuriem ir svarīga Litene. Diskutēsim par tādiem jautājumiem, kā skolas ēkās nākotne, aktivitātes saturīgam brīvajam laikam,brīvprātīgā darba iespējas Litenē un citas aktuālas. Piesakies uz pasākumu pie tautas nama vadītājas Maijas Leimanes! Īpaši gaidīsim jauniešus vecumā no 13 gadiem.

Tēma: Galerijas

Sākot ar 4. aprīli noteikti satiksmes ierobežojumi!

 Pamatojoties uz Gulbenes novada domes 2014. gada 27. februāra lēmumu ”Par transportlīdzekļu satiksmes aizlieguma un ierobežojuma noteikšanu” ( protokols Nr. 3.,18.§) :

Sākot ar 2018.gada 4. aprīli ir ierobežota satiksme kravas automobīļiem, kravas automobīļiem ar piekabēm (puspiekabēm), kā arī traktortehnikai, kuru pilna masa ir lielāka par 3,5t (ja zīmē pilna masa nav norādīta) vai kuru pilna masa ir lielāka par zīmē norādīto līdz 2018. gada 1. maijam*, pa Litenes pagasta pašvaldības grants un grunts seguma autoceļiem:

Nr. Autoceļa nosaukums Ceļa Numurs Garums (km) Ierobežojuma veids
1. Kordona-Sils- Silmalas 6-4 6.40 km 3.5 t
2. Kordona- Aurova 6-3 5.35 km 3.5 t
3. Elstu ceļš 6-11 3.05 km 3.5 t
4. Sopuļi-Monte- Betona tilts 6-9 5.33 km 3.5 t
5. Litenes stacija- Spouļi- Jaunsilenieki 6-2 6.70 km 3.5 t

*Iestājoties labvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem, ierobežojumi tiks atcelti.

Tēma: Galerijas