14.05.2018. Ideju darbnīca

Tēma: Galerijas

28.04.2018. Lielā talka

Tēma: Galerijas

12.04. ”Kafija ar politiķiem”

Aicinām pieteikties uz pasākumu ”Kafija ar politiķiem” visus, kuriem ir svarīga Litene. Diskutēsim par tādiem jautājumiem, kā skolas ēkās nākotne, aktivitātes saturīgam brīvajam laikam,brīvprātīgā darba iespējas Litenē un citas aktuālas. Piesakies uz pasākumu pie tautas nama vadītājas Maijas Leimanes! Īpaši gaidīsim jauniešus vecumā no 13 gadiem.

Tēma: Galerijas

Sākot ar 4. aprīli noteikti satiksmes ierobežojumi!

 Pamatojoties uz Gulbenes novada domes 2014. gada 27. februāra lēmumu ”Par transportlīdzekļu satiksmes aizlieguma un ierobežojuma noteikšanu” ( protokols Nr. 3.,18.§) :

Sākot ar 2018.gada 4. aprīli ir ierobežota satiksme kravas automobīļiem, kravas automobīļiem ar piekabēm (puspiekabēm), kā arī traktortehnikai, kuru pilna masa ir lielāka par 3,5t (ja zīmē pilna masa nav norādīta) vai kuru pilna masa ir lielāka par zīmē norādīto līdz 2018. gada 1. maijam*, pa Litenes pagasta pašvaldības grants un grunts seguma autoceļiem:

Nr. Autoceļa nosaukums Ceļa Numurs Garums (km) Ierobežojuma veids
1. Kordona-Sils- Silmalas 6-4 6.40 km 3.5 t
2. Kordona- Aurova 6-3 5.35 km 3.5 t
3. Elstu ceļš 6-11 3.05 km 3.5 t
4. Sopuļi-Monte- Betona tilts 6-9 5.33 km 3.5 t
5. Litenes stacija- Spouļi- Jaunsilenieki 6-2 6.70 km 3.5 t

*Iestājoties labvēlīgiem klimatiskajiem apstākļiem, ierobežojumi tiks atcelti.

Tēma: Galerijas

Informācija traktortehnikas īpašniekiem!

Informācija traktortehnikas īpašniekiem!

12.04.plkst.: 11.00 un 18.07. plkst.:11.00 pie darbnīcām ”Sēta” notiks traktortehnikas un tās piekabju ikgadējā valsts tehnikas apskate.

Apskates laikā vadītājam jābūt līdzi derīgai atbilstošas kategorijas traktortehnikas vadītāja apliecībai, tehnikas reģistrācijas apliecībai, derīgai OCTA polisei.

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra atgādina, lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehnikas apskatei.

Tēma: Lauksaimniekiem

01.04. Lieldienu svinības Litenes tautas namā

Tēma: Galerijas

29.03.Lieldienu radošā darbnīca Bibliotēkā

Tēma: Galerijas

Aicinām norēķināties bezskaidrā naudā

No 2018. gada janvāra Litenes pagasta pārvaldes kasē par saņemtajiem pakalpojumiem (nekustamā īpašuma nodoklis, komunālie maksājumi u.c.) ir iespējams norēķināties bezskaidrā naudā ar bankas karti!

Lūdzam nepieciešamos maksājumus veikt uz Gulbenes novada domes banku kontiem:

Gulbenes novada dome
Ābeļu iela 2
Gulbene
Gulbenes novads
LV-4401

Reģistrācijas Nr. 90009116327

Norēķinu rekvizīti:
AS SEB banka
Konts -LV03UNLA0050014339919
Kods -UNLALV2X
AS Citadele banka
Konts- LV41PARX0012592250001
Kods – PARXLV22
AS SWEDBANK
Konts -LV52HABA0551026528581
Kods -HABALV22

Tēma: Galerijas

Jautrā Disko ballīte uz dīķa martā

Aizvadīta vēl viena aktīva nedēļas nogale.Piektdien ,9.martā Litenē,uz centra dīķa notika pirmā disko ballīte.Aicinājām visus – gan tos,kuriem ir slidas,gan tos,kuri tāpat vien gribēja baudīt vēl pēdejās ziemas dienas .Šis bija arī jauks sākums skolēnu brīvdienām.
Prieks,ka atnāca daudz bērnu kopā ar mammām,tētiem ,jo mums svarīga ir ši kopā būšana.Netrūka dažadu atrakciju ne slidotājiem, ne tiem,kas bija bez slidām.Beidzot arī sniegs bija tik ”lipīgs”,ka varējām sarīkot sniegavīru celšanas konkursu. Visu vakaru varēja sildīties ar siltu tēju un baudīt pašceptus pīrādziņus.Esam nolēmuši nākošā gadā ar šādu pasākumu slidošanas sezonu sākt uzreiz,kā būs ledus(ja būs !) un divas reizes mēnesī rīkot diskoballīti uz ledus.Sakām sirsnīgu paldies visiem,kas atnāca un visiem,kas palīdzēja,lai pasākums izdotos.Izbaudiet vēl pēdējas ziemas dienas,jo šonedēļ vēl varēs paslidot!

 

Tēma: Galerijas

Plāno uzsākt biznesu vai attīstīt esošo? Piesakies grantu konkursam!

Gulbenes novada dome izsludina grantu konkursu, aicinot novada administratīvajā teritorijā deklarētas fiziskas personas un reģistrētus komersantus pieteikties finansējuma saņemšanai komercdarbības uzsākšanai un attīstībai pašvaldības teritorijā. Piecu gadu periodā pašvaldība atbalstījusi 13 uzņēmējdarbības idejas, nodrošinot finansējumu EUR 25 563 apmērā.
Grantu finansējums ir pašvaldības atbalsts iedzīvotāju nodarbinātības veicināšanai Gulbenes novada teritorijā. Konkursa mērķis ir veicināt saimniecisko aktivitāti un atbalstīt iniciatīvas uzlabojot preču un pakalpojumu piedāvājumu, radot pievienoto vērtību vietējai sabiedrībai, nodrošinot jaunu darba vietu radīšanu teritorijā. Atbalstītas tiek arī sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības idejas.
Kopējais atbalsta finansējuma apmērs 2018.gada grantu konkursa projektiem ir EUR 10 000, paredzot ne vairāk kā EUR 3000 grantu vienai komercdarbības idejai. Atšķirībā no iepriekšējo gadu konkursiem, pieteikumu iesniegšana, izvērtēšana notiks vienu reizi ceturksnī, pieejamā finansējuma ietvaros.
Pieteikumi, atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, iesniedzami personīgi vai nosūtot kā ierakstītu sūtījumu Pašvaldībai, Gulbenē, Ābeļu ielā 2, līdz 2018.gada 29.martam, 29.jūnijam, 28.septembrim plkst.15.00. Ja kādā no projekta konkursa izvērtēšanām tiks piešķirts viss konkursam paredzētais finansējums, jauni pieteikumi netiks pieņemti.
Ņemot vērā to, ka ideju autori un jaunie uzņēmēji konsultatīvo atbalstu nereti novērtē augstāk nekā finansiālu atbalstu, tiks nodrošinātas praktiskas “ekspress” biznesa plāna rakstīšanas apmācības, mentorings un sadarbības platforma neformālos “Biznesa domnīca” pasākumos JC “Bāze” telpās katra mēneša pēdējā trešdienā.
Konsultācijas par grantu konkursa norisi var saņemt pie Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītājas Lienas Kazākas – zvanot 64474920, rakstot jautājumus uz e-pastu: liena.kazaka@gulbene.lv vai klātienē Gulbenes novada domē 327.kabinetā.

 

Tēma: Galerijas