Aicinām norēķināties bezskaidrā naudā

No 2018. gada janvāra Litenes pagasta pārvaldes kasē par saņemtajiem pakalpojumiem (nekustamā īpašuma nodoklis, komunālie maksājumi u.c.) ir iespējams norēķināties bezskaidrā naudā ar bankas karti!

Lūdzam nepieciešamos maksājumus veikt uz Gulbenes novada domes banku kontiem:

Gulbenes novada dome
Ābeļu iela 2
Gulbene
Gulbenes novads
LV-4401

Reģistrācijas Nr. 90009116327

Norēķinu rekvizīti:
AS SEB banka
Konts -LV03UNLA0050014339919
Kods -UNLALV2X
AS Citadele banka
Konts- LV41PARX0012592250001
Kods – PARXLV22
AS SWEDBANK
Konts -LV52HABA0551026528581
Kods -HABALV22

Tēma: Galerijas

Jautrā Disko ballīte uz dīķa martā

Aizvadīta vēl viena aktīva nedēļas nogale.Piektdien ,9.martā Litenē,uz centra dīķa notika pirmā disko ballīte.Aicinājām visus – gan tos,kuriem ir slidas,gan tos,kuri tāpat vien gribēja baudīt vēl pēdejās ziemas dienas .Šis bija arī jauks sākums skolēnu brīvdienām.
Prieks,ka atnāca daudz bērnu kopā ar mammām,tētiem ,jo mums svarīga ir ši kopā būšana.Netrūka dažadu atrakciju ne slidotājiem, ne tiem,kas bija bez slidām.Beidzot arī sniegs bija tik ”lipīgs”,ka varējām sarīkot sniegavīru celšanas konkursu. Visu vakaru varēja sildīties ar siltu tēju un baudīt pašceptus pīrādziņus.Esam nolēmuši nākošā gadā ar šādu pasākumu slidošanas sezonu sākt uzreiz,kā būs ledus(ja būs !) un divas reizes mēnesī rīkot diskoballīti uz ledus.Sakām sirsnīgu paldies visiem,kas atnāca un visiem,kas palīdzēja,lai pasākums izdotos.Izbaudiet vēl pēdējas ziemas dienas,jo šonedēļ vēl varēs paslidot!

 

Tēma: Galerijas

Plāno uzsākt biznesu vai attīstīt esošo? Piesakies grantu konkursam!

Gulbenes novada dome izsludina grantu konkursu, aicinot novada administratīvajā teritorijā deklarētas fiziskas personas un reģistrētus komersantus pieteikties finansējuma saņemšanai komercdarbības uzsākšanai un attīstībai pašvaldības teritorijā. Piecu gadu periodā pašvaldība atbalstījusi 13 uzņēmējdarbības idejas, nodrošinot finansējumu EUR 25 563 apmērā.
Grantu finansējums ir pašvaldības atbalsts iedzīvotāju nodarbinātības veicināšanai Gulbenes novada teritorijā. Konkursa mērķis ir veicināt saimniecisko aktivitāti un atbalstīt iniciatīvas uzlabojot preču un pakalpojumu piedāvājumu, radot pievienoto vērtību vietējai sabiedrībai, nodrošinot jaunu darba vietu radīšanu teritorijā. Atbalstītas tiek arī sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības idejas.
Kopējais atbalsta finansējuma apmērs 2018.gada grantu konkursa projektiem ir EUR 10 000, paredzot ne vairāk kā EUR 3000 grantu vienai komercdarbības idejai. Atšķirībā no iepriekšējo gadu konkursiem, pieteikumu iesniegšana, izvērtēšana notiks vienu reizi ceturksnī, pieejamā finansējuma ietvaros.
Pieteikumi, atbilstoši konkursa nolikuma prasībām, iesniedzami personīgi vai nosūtot kā ierakstītu sūtījumu Pašvaldībai, Gulbenē, Ābeļu ielā 2, līdz 2018.gada 29.martam, 29.jūnijam, 28.septembrim plkst.15.00. Ja kādā no projekta konkursa izvērtēšanām tiks piešķirts viss konkursam paredzētais finansējums, jauni pieteikumi netiks pieņemti.
Ņemot vērā to, ka ideju autori un jaunie uzņēmēji konsultatīvo atbalstu nereti novērtē augstāk nekā finansiālu atbalstu, tiks nodrošinātas praktiskas “ekspress” biznesa plāna rakstīšanas apmācības, mentorings un sadarbības platforma neformālos “Biznesa domnīca” pasākumos JC “Bāze” telpās katra mēneša pēdējā trešdienā.
Konsultācijas par grantu konkursa norisi var saņemt pie Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītājas Lienas Kazākas – zvanot 64474920, rakstot jautājumus uz e-pastu: liena.kazaka@gulbene.lv vai klātienē Gulbenes novada domē 327.kabinetā.

 

Tēma: Galerijas

9.martā Diskoballīte uz dīķa

Tēma: Galerijas

Makšķerēšanas sacensības 2018

Tēma: Galerijas

Informatīva diena lauksaimniekiem

Tēma: Galerijas

Kontakti lauku attīstības konsultantei

Tēma: Lauksaimniekiem

Svinam Meteņus!

Pēc trīs gadu gaidīšanas 17.februārī svinējām Meteņus uz lielā kalna pie Litenes pamatskolas,jo beidzot… bija sniegs!
Tā kā diena bija izdevusies saulaina,bez vēja bet ar mazu sniedziņu,apmeklētāju bija necerēti daudz. Tad nu tika darīts viss,kas Meteņos darāms – braucām no kalna gan lieli,gan mazi.Ticējums vēsta – kurš tālāk aizbrauc ,tam vasarā labāka raža.
Meteņos jāveļ sniega pikas,lai aug lieli kāposti.Kaut gan sniegs nelipa,bērni tomēr pamanījās kādu piku izveidot. Slēpošanas sacensībās piedalījās gan lieli,gan mazi-kam nebija slēpju,tās varēja saņemt uz vietas. Netrūka jautrības un īsta ziemas prieka.
Meteņos pieņemts ēst putru , plāceņus un pankūkas. Mēs izvēlējāmies pankūkas,jo karsta,tikko cepta pankūka Meteņos simbolizē sauli.
Baudījām 12 veidu pankūkas,ko mums cepa Astrīda Dzērve,Erika Dukure,Iveta Cigle,Diāna Skopāne,Laura Rutka un Maija Leimane .Dzerot tēju un baudot gardās pankūkas,sadedzinājām salmu lelli,tā dzenot projām ziemu un gaidot pavasari.Protams izvārtījāmies sniegā,lai vasarā nekož odi un citi mošķi.
Liels,liels paldies visiem,kas palīdzēja pasākuma organizēšanā un dalībniekiem par lielo atsaucību! Uz tikšanos marta otrās nedēļas nogalē uz dīķa Litenes centrā uz disko ballīti.Līdzi jāņem slidas!
P.S. Bilžu ir daudz….interesantiem jānāk uz pagastu vai jāsazinās par iespēju nosūtīt bildes.

Tēma: Galerijas

Informācija mežu īpašniekiem

Tēma: Galerijas

Lauku bloku precizēšana

Tēma: Lauksaimniekiem